Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adı, 2002 yılında eski adı “Kütüphanecilik” ile “Arşivcilik” olan bölümlerinin önerisiyle, YÖK tarafından birleştirilmesiyle verilmiştir. Dünyada üniversite düzeyinde tarihsel geçmişi 1876’lara kadar uzanır. Türkiye’de ise, 1925’lerde kurslarla başlayan eğitim, ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi içinde 1954-1955 öğretim yılında“Kütüphanecilik Kürsüsü” olarak kurulur. Bu Bölümü İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve özel bir üniversite olarak Başkent Üniversitesi içinde kurulan “Kütüphanecilik”, “Arşivcilik” daha sonra da Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri izler. 2006 yılı ile birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde kurulan özel ve kamu üniversiteleri içinde BBY Bölümlerinin kurulması hızlanır. Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü de Fen-Edebiyat Fakültesi içinde 2007’de kurulmuş, ancak ilk elemanını 2010 yılında almıştır.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, araştırma ve uygulamaya ilişkin tüm süreçlerinde başarıyla yer alacak bilimsel ve etik anlayışa sahip, kendine güvenen ve sorgulayan, evrensel değerleri yerel değerlerle uzlaştırabilen, bilgi merkezleri için insan gücü (bilgi profesyonelleri) yetiştirmektir.


Vizyon


Vizyonumuz, bilimsel araştırma ayrıntılarına egemen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel gelişme ve uygulamaları izleyen ve değerlendiren, özgün ve bağımsız araştırmalar sonucunda edinilen bilgi ve deneyimleri toplumun yararına sunan bilgi profesyonelleri kazandırmaktır.


Misyon


Kastamonu Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna bağlı olarak, geçmişin deneyimlerini, bugünün gerçeği ve yarının gereğini harmanlayarak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile uyumlu mesleki uygulamaları geliştirmek ve eğitim sürecini daha etkin kılmak.
Bilgi ve Belge Yönetimini Kimler Seçmelidir?

  • Bilgi okur yazarlığını destekleyen,
  • Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğine inanan,
  • Bireysel ve toplumsal bilgi gereksinimlerini önemseyen,
  • Toplumun her alandaki kalkınmanın temelinde bilgi bulunduğuna inanan, bu alanlar için gerekli bilgiyi seçmek, sağlamak, düzenlemek ve gereksinim duyanların yararlanmasına sunmak isteyen,
  • Bilgi teknolojilerini tanımak ve izlemek isteyen,
  • Bilimsel bilginin önemi ve gücüne inanan,
  • Gerçek bir araştırmacı olmak isteyen
  • Bilginin, genel kültürün, hoşgörünün, özgürlüğün merkezi durumundaki kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlerde çalışmak isteyen herkes bu bölümü seçebilir…

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.