FELSEFE BÖLÜMÜ

2009 yılında kurulan “Felsefe Bölümü”, dört yıl süren lisans programı içermektedir. 2013yılından itibaren ise bölümümüzde ikinci öğretim programı da açılmıştır.Entelektüel kültürün temel taşı olarak felsefe, varlık, bilgi ve değer üzerine yapılan geniş kapsamlıdüşünsel bir etkinliktir. Bu anlamda evren, toplum ve insan arasındaki ilişkileri ve bunlar üzerindekidüşünceleri kapsayan felsefe, insanın toplum ve evren karşısındaki konumunu, varlığını, bilgisini vedeğerini anlaması, algılaması ve değerlendirmesi için vazgeçilmezdir. Öyleyse felsefe, tüm bilimdisiplinleri için gereken bir bölümdür. Geleceğin düşünen, araştıran, tartışan, sorgulayan bireylerinyetişebilmesi için de felsefe gereklidir.

Felsefe programının amacı, bilimsel ve felsefi düşünce yöntemlerinin, böylece doğrudüşünme yollarının öğretilmesi ve bu yolla evren, toplum ve insana ilişkin gerçeklerin kavranarakülke ve dünya gerçeklerini anlamaya istekli ve kabiliyetli, Atatürk’ün kurduğu TürkiyeCumhuriyeti’nin temel ilkeleri doğrultusunda, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” ilkesinibenimsemiş bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümün lisans programında, felsefenin çeşitlialanlarına ilişkin tarihsel ve sistematik derslerden verilmektedir. Ayrıca bölümümüzde felsefeeğitiminin tamamlayıcısı olarak görülen bilim tarihi dersleri de yer almaktadır. Yineöğrencilerimizin öğretmen olarak atanabilmeleri için gerekli olan sosyoloji, psikoloji ve mantıkdersleri de bölümümüzde verilmektedir.

Sistemli ve birbirini tamamlayan dersler sonucunda, öğrenciler, felsefe alanına ilişkindonanımlı bir bilgi kazanımıyla eğitimlerini tamamlamalarının yanı sıra doğru düşünme, tartışmaortamlarında savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri kazanmaktadır.Mezunlarımız “Felsefeci” unvanı alırlar ve toplumun aydın kesimleri ve toplumu aydınlatan bireylerolarak tüm işlerde görev alan, bilgi ve bilimin topluma yayılmasında adeta birer köprü görevigörürler. Öğretmenlik ve akademisyenlik yapabileceği gibi değişik alanlarda çalışabilirler, sosyalbilimler alanında topumun ihtiyacı doğrultusunda istihdam edilebilirler.Kültür Bakanlığı ve diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayımkuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri,planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır.Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında işbulabilirler. Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri ölçüsünde felsefe iş imkânı olarak geniş bir yelpazesunmaktadır.

Bölümümüz “Felsefe Tarihi” , “Sistematik Felsefe ve Mantık” ve “Türk İslam DüşüncesiTarihi” olmak üzere üç anabilim dalında faaliyetler yürütülmekte olup, bölüm ve anabilimdallarında dersler 2 profesör, 3 doçent ve 7 doktor öğretim üyesi kadrosuyla yürütülmektedir.Ayrıca bölümümüzde, 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2017–2018 öğretim yılıbahar dönemi itibariyle Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı bünyesine öğrenci alımı yapmaktadır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.