Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulu tarafından 25.08.2003 tarihinde kurulmuş, kuruluş kararı 28 Ağustos 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Aynı yıl Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Tarih Bölümü açılmış, 2003–2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. Tarih Bölümü 2006–2007 bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüz 26 Temmuz 2022 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılmasının ardından kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin bir parçası olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümün amacı, Türk ve dünya tarihi ölçeğinde ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olan insanı, insanlık tarihini mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerin ışığında siyaset ve ekonomi gibi çeşitli alanların da yardımıyla ele alıp bilimsel esaslara göre araştırıp incelemektir.

  Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerinin tarih ve tarihçilik kavramları çerçevesinde yapılacak araştırma yöntemleri ile tanıştırırken bütüncül bir tarih yaklaşımı çerçevesinde Dünya Tarihinin genel hatları ve özellikle Bizans, Osmanlı ve Türk tarihi çizgisinde bilimsel esaslara göre araştırma imkânı sunmaktadır. Farklı tarih ekollerinden beslenen öğretim üyelerimizin zenginlik kattığı bölümümüzde Arapça,ve Farsça gibi bölge dillerini bilen öğretim üyelerimiz tarafından bu dillerin eğitiminin verildiği seçmeli dersler de bulunmaktadır. Öğrenciler birincil kaynakların da kullanıldığı son yılda hazırlayacakları Araştırma Projeleri (Bitirme Tezi) ile mezun olmaktadırlar. Öğrencilerin mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 240 AKTS karşılığı dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Kastamonu Üniversitesi Çift Ana Dal yönetmeliği ve yönergesi çerçevesinde öğrenciler farklı bölümlerde de eğitim alabilmektedir. Bu bağlamda 2022-2023 eğitim yılında başarılı öğrencilere Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Felsefe, Radyo ve Televizyon, Halka İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme bölümleriyle Çift Ana Dal imkânı sunulmuştur.

  2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle başta Türk dünyasından olmak üzere eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin de içinde olduğu 291’i normal öğretim, 122’si ikinci öğretim olmak üzere toplam 413 lisans öğrencisi Tarih Bölümünde öğrenim görmektedir. 20. yılındaki bölümümüz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle 807 tarihçi yetiştirmiştir. Mezun olan öğrencilerimiz gerekli Osmanlı Türkçesi yeterliliğine sahipolduktan sonra girecekleri sınavlar ve sunulan imkânlar çerçevesinde Devlet Arşivleri, kütüphaneler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu gibi kurumlarda iş imkânı bulabildikleri gibi Mili Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü şartları yerine getirmeleri halinde öğretmen olabilmektedir. Ek olarak Turizm ve Gazetecilik Bölümlerinden yan dal diplomasına sahip olan öğrenciler bu alanlarda da iş imkânı bulabilmektedirler.

  Bölümümüz içerisinde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ana bilim dalları bulunmaktadır. Bölümde 13 öğretim üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi vazife yapmaktadır. Öğretim üyeleri, genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eski Çağ Anadolu Tarihi, Anadolu Beylikleri Tarihi, Anadolu’da Türk İskânı, Basın Tarihi, Milli Mücadele Tarihi, Türk Dış Politikası, Şehir Tarihi, Osmanlı Askeri Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, İran Tarihi, Rusya Tarihi, Türkistan Tarihi, Azınlıklar, Modern Ortadoğu Tarihi, Osmanlı Arap Eyaletleri Tarihi (Mısır, Suriye ve Filistin) ve Osmanlı Hukuk Tarihi alanlarında uzmanlıklara sahiptir. Bölümümüzde Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih anabilim dalı bünyesinde 2008’den bu yana yüksek lisans ve doktora programları ile öğrenci yetiştirilmektedir. Halen 52 yüksek lisans öğrencisi, 15 doktora bulunmaktadır. Ek olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk defa Tarih Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrenci almıştır. Akademik eğitimine lisansüstünde devam edecek öğrencilerimiz öncelikle sosyal ve beşeri bilim alanında olmak üzere ilgili alanların kayıt kabul şartları çerçevesinde her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

  Tarih öğrenimi için Kastamonu’ya gelen öğrencilerimiz şehrin antik döneme dayanan geçmişinden izler bulacaktır. Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşimlerinden olan Kastamonu’da Anadolu Beyliklerinin izini sürmek de mümkündür. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti’ne ilhak olan şehir daha sonra Milli Mücadele döneminde önem kazanmış, İstiklâl Harbinin lojistik merkezi olarak İnebolu’dan başlayıp Kastamonu’dan geçen güzergâh “İstiklâl Yolu” adını almıştır. Buna binaen İnebolu ilçesine İstiklâl Madalyası verilerek Kastamonu ve Kastamonulular onurlandırılmıştır. Mimarîde Türk tarih ve kültürünün farklı dönemlerinin temsil edildiği şehirde, tarihi külliye, han, hamam, konak ve çeşitli kamu binaları halen ayaktadır.

 

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Şerif DEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevda ÖZKAYA SOFU

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EĞİLMEZ

BÖLÜM BAŞKANLARI:

1. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (2003-2011)

2. Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (2011-2014)

3. Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇELEBİ (2014-2015)

4. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (2015-2019)

5. Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ (2019-2021)

6. Doç. Dr. Fahri MADEN (2021-2022)

7Doç. Dr. Şerif DEMİR (2022-.....)

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.